WAT IS ER GEZEGD OP HET OVERLEG MET DE FOD-JUSTITIE?

Enkele korte nieuwsberichten over het overleg met de FOD Justitie (12/02/2021)

Telefoontaps

[Uitspraken van de vertegenwoordiger van de Federale Politie (Brussel)]

In 2019 zijn er 6.000 telefoontaps in België uitgevoerd, de helft daarvan in Brussel en Antwerpen.

Toen in 2017 het KB-tarieven in voege trad, veranderde ook de wetgeving aangaande afluistermaatregelen. Alleen de pertinente delen van relevante gesprekken moeten worden uitgeschreven. Dat leidde tot verwarring in de toepassing van het tariefbesluit.

De vertegenwoordiger van de politie stelt voor om de facturatie voor de verwerking van SMS’en aan te passen.

Hij stelt verder voor tapwerk enkel nog in het weekend toe te laten als een onderzoeksrechter of een magistraat daartoe de toestemming geeft. Voorts stelt hij de volgende tariefverhoging voor: 50% voor zaterdagwerk, 100% voor zondagwerk en 100% voor nachtwerk.

Tot slot uit de vertegenwoordiger van de politie het idee om binnen de gerechtskosten in een derde categorie voor taptolken te voorzien, naast vertalingen en tolkprestaties. De directeur-generaal-DGRO sluit daarbij aan door het idee te lanceren om een aparte maandelijkse kostenstaat voor taptolkprestaties te creëren (los van niet-taptolkprestaties).

 

We benadrukken dat het nog maar voorstellen zijn die nog verder onderzocht moet worden.

 

Voorontwerp-KB

Vertalingen

De directeur-generaal-DGRO beklemtoont dat hij het bestaande systeem (tariefcategorieën aan de hand van taalgroepen) wil behouden.

Dringende vertalingen 

De directeur-generaal-DGRO stelt voor om een aantal vertalingen als dringend te beschouwen, ongeacht de termijn, zoals opdrachten in internationale rechtshulp in strafzaken.

 

Tolken 

Wachttijden tussen prestaties

Wat de wachttijden van tolken die een aantal prestaties leveren op rechtbankzittingen betreft, legt de directeur-generaal uit dat het voorontwerp van KB erin voorziet dat de wachttijd tussen prestaties vergoed wordt, maar ze moeten dan wel op dezelfde plaats verricht worden (in werkelijkheid lijkt die regeling sterk op de huidige).

Gegarandeerd uur 

De directeur-generaal-DGRO liet verstaan dat het wel degelijk zijn voorstel was om het gegarandeerde uur af te schaffen. Niettemin sprak de directeur-generaal van een ‘catastrofe’ voor wie slechts voor een korte opdracht zou gevorderd worden en voor wie een voormiddag reserveert om te tolken voor een rechtbank, om vervolgens slechts een korte opdracht te leveren. Hetzelfde geldt voor andere korte prestaties, bijvoorbeeld ’s nachts.

Tolkkoffers 

De directeur-generaal-DGRO legt uit dat het voorontwerp van KB afstapt van de acht gebruikers om recht te geven op een tariefverhoging. Voorts vraagt DGRO meer uitleg over tolken met ondersteuning van bluethooth.

We benadrukken dat het KB nog maar in een ontwerpfase zit. Veel bepalingen kunnen worden aangepast.

 

Budget

De directeur-generaal legt uit dat in 2020 voor BVT’s 27 miljoen euro aan gerechtskosten zijn betaald, waarvan 11 miljoen voor tolken en 10 miljoen voor vertalers op jaarbasis.
Voorts legt hij uit dat het budget Justitie voor dit jaar reeds een tweetal weken beschikbaar is, door een nieuwe procedure. Voor gerechtskosten zal die nieuwe procedure echter pas in 2023 gelden.
Ondertussen zal een andere procedure gelden om ervoor te zorgen dat de betalingen niet onderbroken geraken.

 

Legalisatie en stempels

In januari heeft het Nationaal Register 3740 legalisaties uitgevoerd, gemiddeld 200/dag in januari. Sinds 25 januari, zelfs ruim 400/dag. Vanaf 15 februari zullen zeven personen legaliseren.

Over de stempels zegt de directeur-generaal onder meer dat de levering ervan vertraging heeft opgelopen door de schuld van de leverancier.

Hij legt verder uit dat de stempel de beëdigingstalen niet vermeldt wegens gebrek aan plaats.

Wie na deze leveringsronde een stempel wil verkrijgen (nieuwe beëdigingen, verlies van stempel…) zal moeten wachten tot er voldoende volume is om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Wat het onderliggende KB betreft, zegt de directeur-generaal dat de Raad van State zijn definitief advies op 18 februari zou klaar hebben.  Het KB zou halverwege maart in voege treden.

 

Legitimatiekaarten

De kaarten zullen gedrukt worden zodra de levering van de stempels afgewerkt is. Let wel: de legitimatiekaarten hebben geen chip. Ze zullen bijvoorbeeld geen deuren kunnen openen.

 

Openstelling Nationaal Register

De kabinetsmedewerker beklemtoont dat Justitie het Nationaal Register zo snel mogelijk wil openstellen voor het grote publiek.

De directeur-generaal legt uit dat almaar meer instanties het register gebruiken of willen gebruiken, onder meer de Federatie rijscholen, de RSZ, verenigingen van steden en gemeenten…

 

Definitieve opname in het Nationaal Register

In maart zal de aanvaardingscommissie de eerste dossiers van definitieve opname in het Nationaal Register bekijken. De BVT’s die definitief in het register worden opgenomen, zullen wel moeten betalen voor die opname.