ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE STEMPEL, DE VRIJSTELLING…

(Op basis van een mail van Renaat Van Loock, attaché bij het Nationaal Register, FOD Justitie)

OVER DE STEMPELS

Beëdigd vertalers (voorlopig opgenomen in het Nationaal Register) ontvangen binnenkort hun stempel. De taxatiebureaus zullen daarvoor zorgen. Ze zullen de beëdigd vertalers laten weten hoe ze hun stempel kunnen ontvangen.

Op de stempel staat een einddatum: 30/11/2022.

OVER DE VOORLOPIGE/DEFINITIEVE OPNAME IN HET NATIONAAL REGISTER

De FOD Justitie wil vanaf 1/12/2022 enkel nog vertalers/tolken als BVT’s erkennen die volgens de definitieve procedure (bewijs leveren van juridische kennis, bewijs leveren van beroepskennis, advies van de Aanvaardingscommissie enz.) zijn ingeschreven.

Als u voorlopig in het Register bent opgenomen (aan de hand van de overgangsbepalingen), dan zult u een nieuwe aanvraag moeten doen.

Wanneer kunt u die aanvraag doen? De FOD Justitie zal hierover zo snel mogelijk meer details geven.

Ondertussen kunt u wel al de nodige bewijsstukken van beroepservaring en juridische kennis in uw profiel bij het Nationaal register opladen.

 

OVER DE VRIJSTELLING JURIDISCHE KENNIS

Volgens de wet kunt u een vrijstelling krijgen als kunt aantonen dat u vóór 1/12/2016  minstens 15 jaar (= 2001-2016) regelmatig en ononderbroken actief was als beëdigd vertaler en/of tolk en dat u zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.  Ondertussen zijn we vier jaar later. Om een vrijstelling te verkrijgen zou u ondertussen 19 jaar ervaring moeten aantonen. Daarom verandert de manier waarop die 15 jaar berekend wordt: niet langer [2016 – 15 jaar], maar [datum van de aanvraag  – 15 jaar]. Een voorbeeld. U doet een aanvraag op 1 januari 2021. De berekening luidt dan als volgt: [1/1/2021 – 15 jaar], met andere woorden: 1/1/2006-1/1/2021.