Beëdigd vertalers mogen voortaan hun kostenstaat naar het taxatiebureau van hun woonplaats sturen

  1. We vernemen dat de geïndexeerde tarieven wellicht volgende week zullen worden gepubliceerd.
  2. Vandaag gepubliceerd: [(…) Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners]

“Deze bepaling voegt de vertalers en de gerechtsdeurwaarders toe aan artikel 40 van het Gerechtskostenbesluit, naast de tolken, voor wie het taxatiebureau bevoegd voor hun woonplaats, (of desgevallend, indien er geen is, hun verblijfplaats of de plaats waar hun studie zich bevindt,) als enige bevoegd is voor de controle en verwerking van hun kostenstaten.”

M.a.w. voortaan kunnen beëdigd vertalers hun kostenstaten sturen naar het taxatiebureau van uw woonplaats.