BRIEF LEGALISATIES STEMPEL

DOWNLOAD DE BRIEF  FOD JUSTITIE HIER

     

FOD JUSTITIE

Aan de geachte beëdigd vertalers en vertalers-tolken,

Beëdigde vertalers en vertalers-tolken die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1/03/2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De richtlijnen, meegedeeld met onze e-mail van 18 december 2020, blijven geldig voor personen die nog niet in het bezit zijn van dit stempel, alsmede voor vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.

Dit betekent dat:

 1. U bent in het bezit van uw stempel en uw vertaling is bestemd voor het buitenland

Vertalingen bestemd voor het buitenland moeten worden gelegaliseerd door de dienst Legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie.

Adres

FOD Justitie

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

De dienst is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: legal@just.fgov.be, of per telefoon op het nummer 02/542 65 32.

U kunt zonder afspraak terecht aan het loket van de dienst Legalisatie van de FOD Justitie, op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur (zie adres hieronder).

Indien het voor u absoluut onmogelijk is om naar het loket te komen, kunt u uw documenten per post naar het onderstaande adres sturen. U moet ervoor zorgen dat u het adres opgeeft waarnaar de documenten moeten worden teruggestuurd.

Herinnering

Om te worden gelegaliseerd, moeten de vertalingen in beide gevallen naar behoren

eindigen met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;
 6. gevolgd door het officiële stempel.
 1. U hebt nog geen officiële stempel

U moet al uw vertalingen blijven laten legaliseren door de dienst Nationale registers (en dit voor alle vertalingen bestemd voor het buitenland en voor België).

De te legaliseren documenten moeten nog steeds
– per post naar het volgende adres gestuurd:

FOD Justitie

Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken (legalisatie)

Waterloolaan 80 te 1000 Brussel

– worden afgegeven op hetzelfde adres, bij het onthaal van het gebouw, in een daarvoor bestemde doos. Ze moeten in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd.

Bij uw legalisatieaanvraag moet altijd een naar behoren gefrankeerde omslag worden gevoegd, waarop duidelijk het retouradres is vermeld. De gelegaliseerde documenten worden per post teruggezonden naar het adres dat is vermeld op de bij de documenten gevoegde enveloppe.

Het is voor ons onmogelijk om een verwerkingstijd aan te geven. De dienst stelt alles in het werk om de verwerkingstijd zo kort mogelijk te houden.

Herinnering:

Om te worden gelegaliseerd, moeten vertalingen correct worden ingevuld met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:

 1. de woorden Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, de ….”;
 2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ……);
 3. gevolgd door uw handtekening;
 4. gevolgd door uw achternaam – voornaam;
 5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;

U kunt uw eventuele vragen naar het volgende e-mailadres sturen: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be.

Jan Bogaert

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie