CORRECTIE OMZENDBRIEF INDEXATIE

Correctie op Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten.

“In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021, akte nr. 2021/30099, pagina 6878, 5de lid, moet worden gelezen:
De prestaties die in 2021 werden betaald op vorderingen van voor 2021 die werden uitgevoerd en afgewerkt in 2021 geven dus recht op een supplementair bedrag.”

 

Ter herinnering: De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 januari 2021.

 

Link naar de omzendbrief: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuwe-wetgeving/25-januari-2021-omzendbrief-1318-over-de-indexering-van-de-tarieven-van-de