Informatie voor de beëdigd vertaler/tolk

Allerlei info:

Ik wil beëdigd vertaler/tolk
worden
Ik wil lid worden van
Lextra Lingua
Ik heb vragen over het
Nationaal Register
(en andere vragen)
Ik wil me inschrijven op het uitwisselingsplatform
TALKIN
Gedragscode
Lextra Lingua
Wie zijn wij?

Adressen taxatiebureaus

Nieuws
Archief

Tarieven:

KB Tarieven beëdigd
vertalers/tolken

Tarieven Tolken


Tarieven Vertalers


Downloads:


Standaardvordering


Voorbeeld maandstaat
(enkel tolken)


FORMULE VOOR BEËDIGD VERTALINGEN

“Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te …, op ….”
of
  “Pour traduction conforme et ne varietur de la langue … vers la langue … Fait à …, le ….”
of
  “Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem … ins … Gegeben zu …, den ….”,
  
gevolgd door het identificatienummer, de naam en de titel.