Nieuw: permanentiedienst voor gerechtstolken

15 september 2014
Lextra Lingua vzw, vereniging van beëdigde vertalers en tolken, start een permanentiedienst voor gerechtstolken.
Het probleem is bekend: steeds minder tolken willen voor Justitie of politie werken. Gevolg: agenten moeten vaak tientallen mensen opbellen om een tolk te vinden. Dat kost niet alleen tijd maar ook geld. De oplossing? Een permanentiedienst.
 
Cornelia Van Bouwel, voorzitter van vzw Lextra Lingua:
‘Justitie en politiediensten vinden almaar moeilijker tolken. Niet enkel voor zeldzame talen als Roma of Nepalees, maar ook voor courante talen als Frans en Engels. Tijdens het weekend en ’s avonds is het nog moeilijker.
Ook advocaten slagen er tegenwoordig soms niet in snel een tolk te vinden. Lextra Lingua beheert nu al een lijst van beëdigde tolken en vertalers, opgesplitst per taal en regio en met informatie over de theoretische beschikbaarheid van de tolk.
De overheid gebruikt die lijst al, maar wij willen onze service nu uitbreiden en er een echte permanentiedienst van maken. Dat betekent concreet dat we niet alleen een lijst met tolken en contactgegevens beheren, maar dat we ook een specifieke lijst bieden voor ’s avonds en tijdens het weekeinde.’
 
Doen jullie dit in opdracht van de overheid?
Benjamin Van Hemelryck, bestuurder bij Lextra Lingua: ‘Nee, we willen ons uitdrukkelijk niet in de plaats van de overheid stellen. We bieden zelf geen opdrachten. We krijgen hier geen subsidies voor van de overheid. En we vragen geen commissie aan de tolken die zich voor de permanentiedienst inschrijven.’
 
Hoe lopen de inschrijvingen?
‘We hebben nu al voldoende inschrijvingen om in Leuven een proefproject op te starten.’
 
De kostenbesparing voor Justitie en politie ligt voor de hand. Heeft jullie dienst ook voordelen voor de tolken?
Benjamin Van Hemelryck: ‘Ja, tolken die weinig aan bod komen, kunnen nu vlotter opdrachten krijgen en het ‘vak’ leren. Justitie of politiediensten bellen altijd eerst de tolken op die boven op hun lijst staan. Altijd dezelfde tolken eerst dus, dag en nacht, werkdag, weekend en vakantie. Die tolken kunnen nu meer vrije tijd krijgen, meer tijd voor hun gezin en meer tijd om op verhaal te komen. Wij zorgen er met onze permanentiedienst voor dat de beginnende tolken, die onder op de lijst staan, meer kansen krijgen. Het tolkwerk wordt dus beter verdeeld.’
 

Nationaal register

In februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel van Kamerlid Sonja Becq (CD&V) goed, dat de oprichting van een nationaal register voor gerechtsvertalers en gerechtstolken regelt. De wet zegt dat het nationaal register door de minister van Justitie zal worden beheerd.
Bijna zeven maanden na de plenaire goedkeuring is de wet overigens nog steeds niet ondertekend of gepubliceerd. Volgens onze bron dicht bij het dossier houdt de minister van Justitie de publicatie tegen. Die vindt het nu niet opportuun om tot publicatie over te gaan omdat er nog geen informaticasysteem voor het register is.
Dat de wet pas twee jaar na publicatie in werking treedt, juist om zulke technische aspecten tijdig te kunnen aanpakken, moet de minister zijn ontgaan. Wegens het zomerreces kan de minister hierover voorlopig niet parlementair worden ondervraagd, anders was dat ongetwijfeld al gebeurd.