OVERLEGVERGADERING FOD JUSTITIE DECEMBER 2020

OVERLEGVERGADERING DECEMBER 2020

Lextra Lingua nam samen met andere actoren uit de sector deel aan een overlegvergadering bij de FOD Justitie. De bedoeling was om het tarieven-KB* te evalueren. Ook kabinetsmedewerker Tom Hoorens van de minister van Justitie woonde de vergadering bij. Hij zal in naam van de minister het proces verder begeleiden en finaliseren.

DE VOORNAAMSTE PUNTEN

 •      Kostenstaat Excel:

Een medewerker van de FOD Justitie presenteerde een Excel-rekenblad voor tolken om hun prestaties van een bepaalde maand te berekenen en te factureren. Eerst voeren ze per opdracht de wacht- en prestatietijd op een formulier in. Daarna worden de juiste gegevens overgebracht op de kostenstaat. Het document wordt niet verplicht.

 •      Bespreking tariefbesluit:
  Vervolgens lichtten de verenigingen hun evaluatie en adviezen omtrent het K.B. toe. Daarbij gingen ze uit van de praktijkproblemen van hun leden.

Vooraf had de sector een omstandig document ingediend. Daarin pleit de sector voor een fundamentele herwerking van het KB. Voor de vertalers wordt er gestreefd naar een gelijke verloning van eenzelfde tekst, ongeacht de taal. Voor de tolken ijvert de sector voor een minimale forfaitaire vergoeding van drie uur. Tot slot pleiten de verenigingen voor marktconforme honoraria.

Daarop wilde de FOD weten wat het zou kosten. Ze wilde ook weten wat ‘marktconform’ betekent.

De FOD wil bovendien de volgende punten bij voorrang behandeld zien: (1) wat is ‘urgentie’, (2) wat is telefoontap, (3) tolkkoffers en bluetooth-tolken. De punten zullen bij de eerstvolgende vergadering worden besproken. Die vergadering vindt plaats in , in februari 2021.

Later wil de FOD een aantal andere punten bespreken.  Het gaat over:

(1) de dreigende schaarste aan VT’s voor zeldzame talen,

(2) de bestaande schaarste aan beëdigde doventolken,

(3) de begripsbepaling van ‘nacht’ en ‘weekend’ voor tolken en

(4) de annulatievergoeding voor tolken.

 Ook deed de FOD Justitie een aantal MEDEDELINGEN

 •      Nationaal register:
  o   aantal VT: in totaal ca. 1700 personen zijn beëdigd als V, T of VT. Eind 2019: 150 T’s, 282 V’s en 1047 gecombineerde VT’s.

o   De FOD Justitie wil het Nationaal Register in oktober 2021 openstellen zodat iedereen het kan gebruiken.

 •      Legalisaties:
  • de griffies stoppen op 31 december definitief met legaliseren. Dat was sinds 1 januari 2020 hun opdracht niet meer.
  • Alle legalisaties van heel België gebeuren vanaf 1 januari 2021 op de Waterloolaan 80. Dat zal nog veel meer druk zetten op de dienst Nationaal register van de FOD Justitie. De dienst zal tijdelijk extra personeel krijgen.
 •      Stempel: de stempels zijn besteld. Ze worden over een maand verwacht. Vanaf medio januari worden ze dan verdeeld via de taxatiebureaus. De vertalers en vertalers-tolken zullen ze vanaf dan na afspraak persoonlijk kunnen afhalen. Meer informatie volgt.
 •      In de toekomst wil men e-legalisatie invoeren, ook voor vertalingen bestemd voor het buitenland.
 •      De legitimatiekaart: de kaarten zijn besteld en onderweg. Zodra ze klaar zijn worden ze dan rechtstreeks naar de betrokken VT gestuurd.
 • Betalingen: de FOD Justitie maakt nog geen gebruik van het nieuwe systeem FedCom (platform voor federale overheidsboekhouding). DAARDOOR ZULLEN DE FACTUREN INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2021 WELLICHT PAS MEDIO MAART WORDEN UITBETAALD. De sector beklemtoonde hoe rampzalig dat is voor vele collega’s. Zeker nu in deze moeilijke coronatijden. De taxatiebureaus blijven ondertussen alle facturen verifiëren en goedkeuren voor betaling. Zodra de gelden er zijn (medio maart 2021), kunnen alle goedgekeurde betalingen dan wel meteen worden uitgevoerd. STEL IN JANUARI HET INDIENEN VAN JOUW FACTUUR NIET ONNODIG UIT.

 •      De FOD Justitie bevestigde dat er op 1 januari 2021 een nieuwe indexatie komt.

Als bijlage het verslag dat in overleg met de andere verenigingen is opgemaakt.

* Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden