SITUATIE BEËDIGD TOLKEN IN NEDERLAND

SITUATIE BEËDIGD TOLKEN IN NEDERLAND
(Uit “Briskmagazine – internetmagazine voor ondernemers”) (http://www.briskmagazine.nl/nieuws/3409/tolken-weigeren-overheidswerk-tegen-verplichte-dumptarieven-.html)
Tolken weigeren overheidswerk tegen verplichte dumptarieven            
Tolken weigeren sinds 1 april massaal werk voor opsporingsdiensten, FIOD, douane en andere diensten in het publieke domein, zoals de Marechaussee op Schiphol.
De KMAR, die op grote schaal gebruik maakt van telefonische tolken bij de visumcontrole, krijgt de laatste dagen steeds vaker te maken met lange wachttijden omdat er geen tolk beschikbaar is. Aanleiding voor deze actie is de tariefsverlaging die per 1 april is opgelegd aan de tolken (…) door TVcN, een van de twee grote commerciële bemiddelaars van tolken voor de overheid. Het bedrijf duikt daarmee onder het wettelijk tolkentarief van Justitie.
Vrijwilligersvergoeding
Beroepsorganisaties vrezen een neerwaartse spiraal die eindigt in een vrijwilligersvergoeding. Sinds 2010 wordt het tolkwerk voor de overheid, een markt van circa 150 miljoen per jaar, via aanbestedingen weggezet bij bemiddelaars. (…) De tolk (…) wordt volledig uitgesloten van mededinging of zelfs maar van inspraak in tariefstelling.
Fel protest
Beroepsverenigingen NGTV en SIGV-Vereniging voeren al jaren fel protest tegen dit beleid, dat leidt tot volledige uitholling van het beroep van gekwalificeerd tolk. (…) …. zonder resultaat.
Spontane actie
Veel tolken zien het nieuwe TVcN-contract met de overheid als de spreekwoordelijke druppel. Daarom weigeren zij sinds 1 april werk van TVcN. De actie is spontaan ontstaan en wordt door steeds meer tolken, in steeds meer talen, overgenomen.
De werkweigering is een noodkreet naar alle betrokken partijen (…). Tolken, en met name beëdigd tolken, zijn hooggekwalificeerde kenniswerkers en moeten als zodanig beloond worden.