TAXATIEBUREAUS – OVERLEG KABINET MINISTER JUSTITIE

Lextra Lingua heeft recent met het kabinet van minister Van Quickenborne een aantal problemen besproken.

Betere werking taxatiebureaus

De taxatiebureaus werken niet allemaal op dezelfde manier. Daarnaast is er een personeelstekort.

De vertegenwoordiger van het kabinet heeft ons meegedeeld dat er een evaluatie aan de gang is van de werklast, structuur en werking van de taxatiebureaus, onder meer om na te gaan waar er personeelstekorten zijn.

Zo is er het volgende beslist:

  • het Nederlandstalige taxatiebureau van Brussel wordt versterkt;
  • ook het taxatiebureau van Eupen krijgt versterking;
  • twee medewerkers van het centraal bureau gerechtskosten van de FOD justitie worden ingeschakeld om de achterstallige betalingen van tolkkostenstaten weg te werken.

Ter info: mw.  COUNASSE Gwen, tel. 02/552.28.73, houdt zich bezig met de controle van vertalingen.

 

Structureel overleg

Werken in rechtbanken, bij de politie… is niet zonder risico. Onlangs is een collega besmet geraakt na een tolkopdracht in een politiekantoor. Zeker geen geïsoleerd geval. Daarom is het zo belangrijk dat we onze werkomstandigheden verbeteren.

De vertegenwoordiger van het kabinet was het daar volledig mee eens. Meer nog, hij is voorstander van een structureel overleg tussen de gemeenschap van BVT’s en Justitie. Iets wat Lextra Lingua al zeer lang vraagt.