Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig en andere vragen

De directeur-generaal RO deelde ons het volgende mee…

Waarom is de stempel nu plotseling wel geldig?
De stempel zou pas geldig zijn als er een KB ‘ter ondersteuning’ van kracht zou zijn. Maar volgens de Raad van State  staat alles al in de wet. Een KB was bijgevolg niet nodig. Bovendien horen praktische aspecten veeleer in een omzendbrief, aldus de Raad van State.

En wat voor de mensen die geen stempel hebben?
Wie nog geen stempel heeft, blijft de oude procedure gebruiken. Wie, na deze eerste leveringsbeurt, nog een stempel verwacht, zal moeten wachten. De FOD Justitie plaatst pas een bestelling als die bestelling voldoende groot is.

En wat voor het buitenland?
De procedure voor het buitenland verandert niet.*

En hoe weten instanties zoals gemeenten en dergelijke dat de stempel voldoende is voor een legalisatie?
De FOD Justitie zal een aantal diensten/instanties die met legalisaties te maken hebben hierover informeren (bijvoorbeeld verenigingen van steden en gemeenten, de ministeries van Onderwijs, het College van hoven en de rechtbanken).

Wanneer wordt het Nationaal Register openbaar voor de gewone burger?
De DG RO zegt dat er nog adviezen gevraagd moeten worden. De gewone burger zal echter enkel de BVT’s zien die definitief in het register zijn opgenomen. De DG RO zegt dat het ‘volgens Europa’ niet anders kan. Voor alle duidelijkheid: politie en Justitie zullen het volledige register kunnen inkijken.

Kan ik vragen om zelf definitief in het Register te worden opgenomen?
Nee. Het NR is bezig met zelf een keuze te maken.

De procedure om een beëdiging of een vrijstelling juridische kennis te vragen, wordt vergemakkelijkt
Binnenkort zullen attesten juridische vorming en vrijstellingen via e-deposit opgeladen kunnen worden.

En de legitimatiekaarten?
Ze zijn ‘op komst’.

Ik zoek een BVT en ik ga naar de Waterloonlaan 80/115 met de vraag of ze me daar een naam kunnen geven…
De loketbediende zal je een lijst van een tiental namen geven. De keuze zal niet altijd dezelfde zijn zodat iedereen in die lijst kan voorkomen.

 

*LEGALISEREN VOOR HET BUITENLAND

a. Stempel zetten en documenten legaliseren bij

FOD Justitie, dienst Legalisatie en Parlementaire Vragen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Openingsuren: zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12 u

Of per post

 

b. Apostille bij BUZA

Karmelietenstraat 27

1000 Brussel

Alleen op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30

Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier (externe link)

INFO LEGALISATIES BUZA:  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documentenINFO LEGALISATIE BUZA