VOOR DE BEËDIGD VERTALER/TOLK

AFDELING VOOR DE BEËDIGD VERTALER/TOLK

DOWNLOAD HIER EEN STANDAARDVORDERING [gview file=”http://lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/01/bijlage-1-voorbeeld-ingevulde-vordering-tolk.pdf”] VOORBEELD MAANDSTAAT (ENKEL TOLKEN) [gview file=”http://lextra-lingua.be/wp-content/uploads/2020/02/Maandstaat.pdf”]

 ADRESSEN TAXATIEBUREAUSAntwerpen gerechtskosten (ROJ) <taxatie.antwerpen@just.fgov.be>;Gerechtkosten Limburg Taxatie (ROJ) <taxatie.limburg@just.fgov.be>;Gerechtkosten taxatie Oost-Vlaanderen (ROJ) <taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be>;Gerechtkosten Taxatie West-Vlaanderen (Roj) <taxatie.West-Vlaanderen@just.fgov.be>;Gerechtkosten Leuven Taxatie (ROJ) <taxatie.leuven@just.fgov.be>;Gerechtkosten taxatie Brussel (ROJ) <taxatie.brussel@just.fgov.be>;BXL Taxation Frais De justice Bruxelles (ROJ) <taxation.bruxelles@just.fgov.be>;Frais de Justice taxation Nivelles (ROJ) <taxation.nivelles@just.fgov.be>;Frais de Justice Taxation Hainaut (ROJ) <taxation.hainaut@just.fgov.be>;Frais de Justice Taxation Namur (ROJ) <taxation.Namur@just.fgov.be>;Frais de Justice taxation Luxembourg (ROJ) <taxation.luxembourg@just.fgov.be>;Frais de Justice Taxation Liège (ROJ) <Taxation.Liege@just.fgov.be>;Eupen <taxierung.eupen@just.fgov.be>  

FRANÇAIS H O M E IK WIL BEËDIGD VERTALER/TOLK WORDEN IK WIL LID WORDEN VAN LEXTRA LINGUA IK HEB VRAGEN OVER HET NATIONAAL REGISTER (EN ANDERE VRAGEN) IK WIL ME INSCHRIJVEN OP HET UITWISSELINGSPLATFORM TALKIN GEDRAGSCODE LEXTRA LINGUA KB TARIEVEN BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN WIE ZIJN WIJ?

TARIEVEN TOLKEN

basistarief prestatie50,34Kilometervergoeding0,5555Wachttijd35,66

TARIEVEN VERTALERS

basistarief per regel naar logogrammentaal1,00basistarief per woord Nederlands – Frans0,063basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen0,098basistarief andere talen0,085

NIEUWS

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020.  Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het […] Read More

DE HEER IDE, HOOFD VAN DE DIENST GERECHTSKOSTEN, ANTWOORDT OP ONZE VRAGEN

Veel van onze leden hebben vragen over hun werk als beëdigd tolk/vertaler. Daarom hebben we op onze algemene vergadering van 26 april, de heer Ide, hoofd van de dienst Gerechtskosten uitgenodigd. Hieronder geeft hij duidelijke antwoorden op sommige van die vragen. Herziening tarievenbesluit“Aan het eind van het tarievenbesluit staat een hoopgevend artikeltje  dat zegt dat het tarievenbesluit […] Read More

U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de plaats waar u moet werken? De dienst betaalt u de ‘extra’ kilometers niet.   We citeren de dienst Voogdij: “Naar analogie van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor […] Read More

Interessante opleidingen?

https://www.ktv-kennisnet.nl/

Read More

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens…           de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze haar bewijs van beëdiging zou inleveren om die beëdiging administratief in orde te brengen. De tolk in kwestie beslist haar beëdiging niet per post op te sturen. Ze vreest dat […] Read More

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/) Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks verwoede pogingen was er gisteren geen expert in het gerechtsgebouw van Brugge om de uitspraak van een Roemeense koperdief te vertalen. Maar dat was buiten de griffier gerekend. Die surfte naar Google Translate en goot het […] Read More

To “eed” or not to “eed”

Misschien hebt u recent als beëdigd tolk op de rechtbank niet enkel vóór, maar ook na uw tolkprestatie een eed moeten afleggen… In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen: wanneer ze in het nationaal […] Read More

ONFRISSE PRAKTIJKEN

Geregeld duiken er meldingen op dat ‘Justitie’ beëdigde vertalingen uitbesteedt aan vertaalbureaus, die ze dan op hun beurt aan al dan niet beëdigde vertalers doorgeven. Dat is onwettig en deontologisch onaanvaardbaar. Bovendien zouden er dumpingprijzen worden toegepast. We hebben die praktijk een jaar geleden aangeklaagd. Zonder succes, omdat we geen bewijzen hadden. Hebt u bewijzen […] Read More

HET NATIONALE REGISTER VOOR BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN: EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Hoe kan ik me in het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken inschrijven? Welke diploma’s moet ik voorleggen? Wie heeft er toegang tot dat register? Wat is het verschil tussen het tijdelijke en het definitieve register? … We dachten dat het nuttig was een stand van zaken op te maken. Daarom spraken we met de ambtenaar van […] Read More

BETALEN VOOR UW BEËDIGING?

Dat er een nationaal register voor beëdigd vertalers/tolken bestaat, is geen nieuws. We hopen overigens dat u in dat register ingeschreven bent. Ondertussen is er een zogenaamde reparatiewet goedgekeurd. Wat verandert die nieuwe wet aan de bestaande wet? Aanvaardingscommissie Registratie voor zes jaar De opname in het nationaal register geldt voor zes jaar. De vertaler, […] Read More