Lid worden – Lid blijven

Lidmaatschap bedraagt €75. Word nu lid: u bent lid tot 31/12/2021!!!

Voor de abonnementsvoorwaarden van TALKIN:
ga naar de site www.talkin.be (“Algemene voorwaarden”)


5 redenen om lid van Lextra Lingua vzw te worden

1. We verdedigen de belangen van onze leden bij onze opdrachtgevers.

2. We houden onze leden op de hoogte van van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers.

3. We helpen onze leden om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken.

4. We brengen tolken en vertalers via bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging met elkaar in contact.

5. We publiceren een lijst van tolken en vertalers die up-to-date is. De lijst is een ontmoetingsplaats: de leden kunnen er hun diensten aanbieden, de opdrachtgevers kunnen er de tolk/vertaler vinden die ze zoeken.

Inschrijvingsformulier  (aankruisen wat van toepassing is AUB)

  Beëdigd tolk voor de talencombinatie(s) (brontaal-doeltaal):
  Beëdigd vertaler voor de talencombinatie(s) (brontaal-doeltaal) :
  Ik geef mijn toestemming :
  – om mijn gegevens in het ledenregister (dat via mail wordtverspreid onder politiediensten, sociale inspectiediensten en gemeentehuizen) op te nemen
  – en om mijn gegevens op de website van de vzw Lextra Lingua te vermelden.

  Lidmaatschap bedraagt €75. Word nu lid: u bent lid tot 31/12/2021!!!!

  Belangrijke opmerkingen.

  Door uw abonnement te betalen, onderschrijft u de gedragscode van de vereniging Lextra Lingua.

  De site vermeldt uw adres NIET!

  De site vermeldt ALLEEN uw naam, uw talencombinatie, uw gsm-nummer, uw e-mailadres en uw postcode.