Lextra Lingua is een vereniging

...van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, Sociale diensten, et cetera werken.

Lextra Lingua verdedigt

... de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers.

Lextra Lingua helpt

... haar leden om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken.

De internetsite van Lextra Lingua

... stelt de potentiële opdrachtgevers een individuele en geïndividualiseerde presentatie van elk lid ter beschikking. Die opdrachtgevers, zowel politie, gerecht… als privéklanten kunnen snel en interactief met de vertaler/tolk van hun keuze in dialoog gaan.

Lextra Lingua is constructief

... en zet in op samenwerking en overleg om alle beëdigde vertalers en tolken vooruit te helpen.