Lextra Lingua Nieuws

Verspreid het nieuws van Lextra Lingua!

Legaliseren van documenten verloopt volledig digitaal

2023-01-19 om 17:09:06
Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie -------------------------------------------------------------------------- Ik ben tevreden dat die archaïsche stempels voor de legalisaties eindelijk zijn vervangen door de elektronische handtekeningen. Ik wil expliciet de beroepsvereniging Lextra Lingua bedanken. De voorzet voor de digitale procedure kwam uit hun vereniging. Dit bewijst ...

Communicatie kabinet Justitie

2023-01-18 om 01:33:55
Op 16 november vond de tweede lezing plaats in de commissie justitie over het wetsontwerp MSSIIbis.

Aangifte Reprobel: wat moet ik doen?

2022-10-22 om 03:07:07
Je hebt een een herinneringsmail/uitnodiging van Reprobel ontvangen om een aangifte te doen?

Legalisatie

2022-10-22 om 03:07:04
Hoe een legalisatie VOOR HET BUITENLAND aanpakken (mededeling van de dienst Legalisatie-FOD Justitie)

Dijkstra legt kwestie Friese rechtbanktolken voor aan Raad van Europa

2022-10-22 om 03:07:00
De Friese rechtbanktolk Fedde Dijkstra uit Leeuwarden zal het slepende geschil tussen de drie Friese rechtbanktolken en het ministerie van Justitie woensdag voorleggen aan een in minderheidsrecht gespecialiseerde commissie van de Raad van Europa.

Wat heeft het overleg met Justitie opgeleverd?

2022-10-22 om 03:06:57
Op het overleg met de FOD Justitie is er gesproken over de taxatiebureaus, de definitieve opname in het Nationaal Register, de vrijstellingen voor juridische kennis, de stempels en Justinvoice