Wat heeft het overleg met Justitie opgeleverd?

2022-10-22 om 03:06:57

Op vrijdag 3 juni 2022 hebben we samen met de andere beroepsverenigingen een (korte) vergadering gehad met vertegenwoordigers van Justitie (een lid van het kabinet, de directeur-generaal Rechterlijke Organisatie, het hoofd van het Nationaal Register, een onderzoeksrechter en een vertegenwoordiger van een taxatiebureau). We hebben lang niet alle onderwerpen kunnen bespreken die we belangrijk vonden en aan bod wilden laten komen. 

We hebben niettemin informatie kunnen inwinnen over een aantal onderwerpen.

U vindt hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.

 

1.       Over de taxatiebureaus

Begin 2023 zullen de taxatiebureaus gecentraliseerd worden. U stuurt dan uw kostenstaten naar één adres. Nu al werken de taxatiebureaus samen.

 

2.       Over de verwerking van de dossiers voor de definitieve opname in het Nationaal Register

 

-          Er liggen zowat 400 dossiers klaar om behandeld te worden door de Aanvaardingscommissie die beslist over welke competenties in uw definitieve opname in het Nationaal Register zullen voorkomen.

-          Als u een uitnodiging tot betaling ontvangen hebt, is uw dossier klaar om door de Aanvaardingscommissie behandeld te worden. Door uw betaling uit te voeren, aanvaardt u het profiel/de competenties zoals het Nationaal Register u dat voorstelt. Als u niet akkoord gaat met wat het Nationaal Register u voorstelt van profiel/ competenties, dan moet u zelf het Nationaal Register aanschrijven en zeggen waarom u niet akkoord gaat en alle mogelijke bewijzen aanvoeren om uw standpunt te onderbouwen.

-          Het Nationaal Register is onderbemand. Vandaar dat de verwerking van dossiers vertraging oploopt. Aan Nederlandstalige zijde meer dan aan Franstalige zijde. De datum waarop het Register enkel nog definitieve opnames zou bevatten (één december 2022), is onhaalbaar. 

-         Hebt u tegen 1 december 2022 (datum waarop de opnames in het Nationaal Register definitief worden) nog geen bericht gekregen van het NR dat uw dossier in behandeling is, dan hoeft u niet te panikeren. U blijft voorlopig in het NR tot uw dossier behandeld wordt.

 

3.      Vrijstelling

De aanpassing van de referteperiode voor vrijstelling van de opleiding over juridische kennis zal wellicht vóór de zomervakantie door het parlement worden goedgekeurd. Dat betekent dat de 15 jaar ervaring die u nodig hebt om een vrijstelling te krijgen, begint op datum van aanvraag min 15 jaar. Dus: “datum aanvraag min 15 jaar” en niet langer “1 december 2016 min 15 jaar”.

 

4.      Stempels

De ‘legalisatiestempels’ vervallen op 1 december 2022. De FOD Justitie werkt aan een oplossing zodat de beëdigd vertalers (BV’s) kunnen blijven legaliseren. We hebben de details nog niet vernomen, maar er wordt een elektronische oplossing gezocht (bijvoorbeeld via de erkenning van de elektronische handtekening).

 

5.      Sommige taxatiebureaus eisen dat de BV de volledige vertaling bij zijn/haar kostenstaat voegt. Dat mag niet. Dat betekent een schending van de GDPR-regels. Wel mag het taxatiebureau een vertaling vragen ter controle (maar niet systematisch).

 

6.       Justinvoice

De FOD Justitie moedigt het gebruik van Justinvoice aan, maar het is niet verplicht.

https://justonweb.be/

 

7.       Nieuw KB-tarieven

Het kabinet van de minister van Justitie had een voorstel van KB-tarieven beloofd. De directeur-generaal meldde dat er nog aan gewerkt wordt. Hij wil een nieuw KB tegen het eind van het jaar.