Legitimatiekaarten

2023-11-03 om 08:53:01

Eind september zijn de eerste 67 legitimatiekaarten verstuurd aan de BVT die definitief in het Nationaal Register waren opgenomen.


Een verdere 320 legitimatiekaarten zijn oktober vertrokken.

   
Van nu zullen de legitimatiekaarten maandelijks verstuurd worden naar de BVT die een beslissing ‘definitieve opname’ ontvangen hebben en die de eed hebben afgelegd.