Communicatie kabinet Justitie

2023-01-18 om 01:33:55

Mededeling van het kabinet Justitie: Op 16 november vond de tweede lezing plaats in de commissie justitie over het wetsontwerp MSSIIbis.

Dit wetsontwerp zal gestemd worden in plenaire op 1 december. In dit wetsontwerp zitten twee belangrijke zaken voor de vertalers/tolken.

 

1)      De aanpassing van de referentieperiode van 15 jaar voor de juridische vrijstelling

2)      De digitale procedure voor de legalisaties

-        Maandag starten we de communicatiecampagne voor de nieuwe legalisatieprocedure

-        Ondertussen werden reeds 2200 van de 2400 vertalers toegevoegd in het eLegalisation systeem van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit dankzij het harde labeur van de medewerkers van de FOD Justitie.